Allbuy.pl

Newsy (Portal) - Największa, nielegalna giełda tytoniu bez akcyzy.

wa-o-ka - Sro Cze 02, 2010 11:09 pm
: Temat postu: Największa, nielegalna giełda tytoniu bez akcyzy.
Wiecie, gdzie jest http://www.allegro.pl/listing.php/search?category=47957&from_showcat=1&listing_sel=2&listing_interval=7&sg=0&string=tyto%C5%84&change_view=1]największa w Polsce nielegalna sprzedaż tytoniu bez akcyzy?
--------------------------------------------


"Kolekcjonerski" tytoń do palenia na aukcji internetowej
Zorganizowana grupa działająca w Legnicy wykorzystując internetową aukcję wprowadziła do obrotu handlowego nielegalny tytoń do palenia bez znaków akcyzy. Anonimowy sprzedawca wskazał, iż oferowany tytoń przeznaczony jest dla celów kolekcjonerskich.

W wyniku sprawnego działania funkcjonariuszy celnych Izby Celnej we Wrocławiu ustalono dane osób zajmujących się tym procederem, które przy współudziale funkcjonariuszy Policji zostały zatrzymane. W trakcie czynności kontrolnych ujawniono przygotowane do wysyłki paczki, zawierające tytoń marki Korsarz w ilości 7 szt. opakowań jednostkowych po 500g. Pochodził on z nielegalnej produkcji, opakowania nie były oznaczone znakami akcyzy i nasuwały podejrzenie nieoryginalnego wyrobu.

Dalsze czynności sprawdzające oraz analiza dokumentacji z aukcji internetowej pozwoliła stwierdzić, że grupa ta w ostatnim okresie sprzedała około 170 kg tytoniu, co skutkowało uszczupleniem należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego w wysokości 79 826 zł. Tytoń nabywano w opakowaniach 20 kg, a następnie przepakowywano do opakowań jednostkowych z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej.

Taki sposób postępowania z towarem w postaci wyrobów tytoniowych uchybia przepisom prawa określonym w :

*
art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych,
*
art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
*
art. 65 par 1 i art. 69 § 1 Kodeksu karno skarbowego
*
art. 305 ust.1 ustawy prawo własności przemysłowej.

Postępowanie w powyższej sprawie prowadzić będzie właściwa Komenda Miejska Policji.
WH
IC we Wrocławiu